CTR (Click Through Rate)

Detta är hur ofta en besökare klickar på din annons jämfört med hur många gånger din annons visas.