EPC

(Average Earnings Per One Hundred Clicks) En relativ bedömning som visar förmågan att omvandla klick till provision. Den beräknas genom att ta provision (eller utbetalda provisioner) dividerat med det totala antalet klick gånger 100.