CPA (Cost Per Action)

Ett mått för onlinereklam där en kostnad fastställs för varje åtgärd som vidtas av en besökare.

Se också CPC (Cost Per Click).